Szkoły rodzenia

Uczęszczanie do szkół rodzenia staje się coraz popularniejsze wśród przyszłych rodziców. Dzięki uczestnictwu w zajęciach można lepiej przygotować się do porodu, wyjaśnić nurtujące wątpliwości, poprawić wydolność fizyczną i poznać ludzi, którzy maja podobne problemy i radości.

Czy rodzicielstwa trzeba się uczyć?

Poród jest niewątpliwie fizjologiczną, naturalną i instynktowną czynnością (zobacz opis porodu). Nawet bez żadnych szkół i specjalnej pomocy zdrowa kobieta jest w stanie sama urodzić dziecko. Istnieje jednak pewna różnica między rozmnożeniem a rodzicielstwem. Coraz więcej ludzi chce być świadomymi rodzicami i od samego początku dać swemu dziecku wszystko, co najlepsze.
Na skutek postępów medycyny poród stał się bardziej zabiegiem medycznym niż wydarzeniem rodzinnym. W imię zachowania zasad aseptyki rodzące kobiety zostały odseparowane od swoich bliskich. Osamotnione, wśród obcych ludzi, gorzej znosiły ból porodu. Stosowano coraz więcej silnych środków przeciwbólowych i zabiegów, nie pozostających bez wpływu na stan dziecka. To zrodziło sprzeciw, wyrażający się powrotem do tradycji naturalnego porodu rodzinnego.
Dawniej ludzie żyli w dużych, wielopokoleniowych rodzinach lub bliskich społecznościach. Wiedza o porodzie była w naturalny sposób przekazywana przez kobiety z pokolenia na pokolenie. Teraz tę rolę przejęły instruktorki ze szkoły rodzenia, wyjaśniając młodym kobietom to, czego nie potrafią wyjaśnić im ich matki. Obecnie w szkołach rodzenia główny akcent kładzie się na przygotowanie rodziców do wielu wariantów porodu. W chwili, gdy się okaże, że nie może być całkowicie naturalny i konieczne jest znieczulenie lub cesarskie cięcie, są oni w stanie zrozumieć, co się dzieje i nadal mogą w pełni w nim uczestniczyć.

Czym są szkoły rodzenia?

Szkoły rodzenia są cyklami spotkań organizowanych specjalnie dla kobiet w ciąży i ich partnerów lub bliskich osób. Zwykle prowadzą je położne, lekarze, psychologowie, a niekiedy ludzie spoza środowiska medycznego mający doświadczenie w tej dziedzinie. Na miejsce spotkań często są wybierane sale wyposażone w materace, drabinki i inne przyrządy do ćwiczeń. Głównym celem zajęć nie jest jednak poprawienie wydolności fizycznej ciężarnych. Przyszli rodzice spotykają się, by móc podzielić się swoimi problemami z innymi ludźmi na tym samym etapie życia oraz z doświadczonymi fachowcami mogącymi odpowiedzieć na wszelkie pytania. Zajęcia mają zwykle charakter wykładów i dyskusji urozmaicanych ćwiczeniami relaksacyjnymi i fizycznymi oraz praktycznymi pokazami. W czasie praktycznych zajęć demonstrowane są m.in. sposoby przewijania i kąpania noworodka. Jeśli istnieją przeciwskazania lekarskie do ćwiczeń fizycznych, kobieta może uczestniczyć tylko w części teoretycznej. Atmosfera na spotkaniach jest zazwyczaj niezbyt formalna, zbliżone radości i kłopoty powodują szybkie nawiązywanie przyjaźni. W tej szkole nie ma żadnych stopni ani egzaminów – jedynym jest czekający przyszłych rodziców poród.
Większość szkół zaprasza na spotkania w III trymestrze ciąży lub najwcześniej w połowie II, gdy ryzyko straty ciąży staje się coraz mniejsze.

Czytaj też  Formalności po narodzinach dziecka.

Korzyści z uczestnictwa w zajęciach.

Oczekiwanie na narodziny dziecka, zwłaszcza pierwszego, nasuwa wiele wątpliwości i pytań. Instruktorzy szkół rodzenia oraz uczestniczący w zajęciach lekarze i położne maja czas, by na nie odpowiedzieć. Wykłady dotyczą fizjologii ciąży i porodu, możliwych patologii i powikłań, stosowanych zabiegów i leków. Szczególnie dokładnie omawiany jest sam proces porodu. Psycholog mówi o emocjonalnych aspektach jego poszczególnych okresów i sposobach radzenia sobie ze stresem.
Wspólne uczestniczenie w zajęciach zwiększa udział ojca dziecka w tym szczególnym momencie życia kobiety i pozwala mężczyźnie odnaleźć się w nowej roli.
Na każdym spotkaniu wykonywane są ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne, które przygotowują do porodu i pomagają lepiej znosić drobne dolegliwości ciąży. Praktyczny pokaz przewijania i kąpania noworodka oraz ćwiczenia z lalką pomagają nabrać pewności siebie w codziennej pielęgnacji dziecka.
Oprócz zdobywania wiedzy i poprawiania formy ogromnie ważne są korzyści wynikające z poczucia przynależności do grupy. Ludzie lubią spędzać czas w gronie podobnych sobie, mających takie same kłopoty i radości. Poprawia to samopoczucie przyszłych rodziców.

Zobacz też