Rozwój dziecka miesiąc po miesiącu

Niewiele jest bardziej fascynujących zajęć niż śledzenie rozwoju dziecka i sposobu, w jaki uczy się ono posługiwać rękami, uczy się myśleć, chodzić i zdobywać niezależność. Obserwacja dziecka i kolejno po sobie następujących stadiów jego rozwoju dostarcza mnóstwo radości. Podstawowe zasady rozwoju dzieci Po pierwsze, nie popełniajmy błędu myśląc, że rozwój zaczyna się dopiero z chwilą […]

Czytaj więcej

Diagnoza i terapia integracji sensorycznej

Rozwój integracji sensorycznej. Rozwój integracji sensorycznej przebiega na kilku poziomach. Poziomy te zostały omówione w pracach Violet F. Maas, a przedtem opracowała je twórczyni teorii integracji sensorycznej A. J. Ayres. Aby integracja sensoryczna była możliwa musi nastąpić prawidłowy rozwój percepcji wrażeń, pochodzących z układu dotykowego, równoważnego i proprioceptywnego, a także z pozostałych kanałów zmysłowych: wzroku, […]

Czytaj więcej

Cholina i jej znaczenie dla zdrowia

Cholina to niezbędny składnik odżywczy, który potrzebny jest naszemu organizmowi już od samego początku życia. Mało kto wie, że jest ona jedną z najważniejszych substancji wpływających na sposób odczytania informacji zawartych genach. Bierze aktywny udział w wewnątrzkomórkowych reakcjach chemicznych wpływających korzystnie na zdrowie człowieka. Czym właściwie jest cholina i jakie ma znaczenie dla kobiet w […]

Czytaj więcej

Edukacja dziecka

Edukację dziecka trzeba zaczynać jak najszybciej. Mądrzy rodzice zdają sobie sprawę z występującego u dziecka wrodzonego głodu wiedzy. Dzieci są dobrymi obserwatorami: oczy i uszy mają ciągle otwarte. Rodzice mogą sobie tego nie uświadamiać, ale dzieci są stale zajęte zbieraniem informacji, odrzucaniem i uzupełnianiem ich oraz wyciąganiem wniosków. Jeżeli ojciec i matka nie mają się […]

Czytaj więcej