Zalety e-podręczników

Nowe technologie mają istotny wpływ na innowacje wprowadzane w polskiej szkole. Tradycyjne formy nauczania, wspomagane przez elektroniczne pomoce dydaktyczne przynoszą zaskakująco dobre efekty. Wnioski te wynikają z prostego faktu, że współczesna młodzież szkolna wzrasta w środowisku wysoce zinformatyzowanym. Dlaczego więc nie wykorzystać tego zjawiska w procesie nauczania?

Cyfrowy wymiar szkoły

Podręczniki w wersji elektronicznej opracowane przez ekspertów WSiP umożliwiają realizację całej podstawy programowej w szkole podstawowej i gimnazjum. W pełni interaktywne ćwiczenia stanowią drogę do rozwoju kompetencji, niezbędnych na poszczególnych etapach edukacji.

Oto najistotniejsze zalety e-podręczników:

 • 12 tysięcy zadań – różnorodne zestawy ćwiczeń, uwzględniających przedmioty egzaminacyjne; wśród nich znajdują się typowo humanistyczne dziedziny, takie jak język polski i historia. Do dyspozycji ucznia pozostają zadania również z części matematyczno-przyrodniczej (matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia). W ofercie wydawniczej WSiP na chwilę obecną dostępne są: 33 e-podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i 40 e-podręczników dla gimnazjalistów;
 • uniwersalność – e-podręcznik został zoptymalizowany zarówno na komputery stacjonarne, ale także na urządzenia mobilne, takie jak smartfony, tablety czy czytniki e-booków;
 • zgodność e-podręcznika z podstawą programową – uczeń ma pewność, że rozwiązuje zadania typu egzaminacyjnego; materiały zostały stworzone z zachowaniem najwyższych standardów edukacyjnych;
 • różnorodność zadań – pozytywnie wpływa na zaangażowanie i długość koncentracji;
 • kreator zadań – to nowoczesne narzędzie umożliwia układanie własnych testów, a tym samym – oryginalnych sprawdzianów przez nauczyciela; daje szansę na stworzenie autorskiego toku nauczania;
 • komfort użytkowania obu stron – uczeń i nauczyciel mogą skorzystać z e-podręcznika w dowolnym miejscu i czasie.

Platforma WSiPnet.pl skutecznie koordynuje pracę z elektronicznym wydaniem podręcznika.

WSiPnet – najwyższe standardy w edukacji

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, funkcjonując na rynku już od 71 lat, efektywnie wspierają rozwój możliwości intelektualnych uczniów już od pierwszego dnia edukacji – począwszy od szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum, po licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe.
Lata aktywnej wymiany doświadczeń doprowadziły do stworzenia przyjaznego środowiska pracy dla uczniów i nauczycieli. Płaszczyznę wzajemnego porozumienia wspierają nowoczesne narzędzia dydaktyczne, oparte na platformie internetowej http://www.wsipnet.pl/.

Czytaj też  Mężczyzna przy porodzie

WSiPnet ułatwia pracę pedagoga za sprawą:

 • gotowych propozycji prac domowych do natychmiastowej modyfikacji i zastosowania;
 • załączników w postaci plików i linków, dołączanych do prac domowych;
 • alertu, który przypomina o zbliżającym się terminie prac domowych;
 • wewnątrzszkolnej komunikacji – umożliwia przesyłanie materiałów (wypracowań) na linii uczeń-nauczyciel i realizację projektów grupowych;
 • monitoringu aktywności i szkolnych postępów uczniów.

Serwis WSiPnet, wspiera nauczycieli i uczniów dzięki powiązanym funkcjonalnościom, takim jak:

 • bieżące informacje i ogłoszenia,
 • inicjowanie dyskusji,
 • komentowanie,
 • informacja o zadanych pracach domowych,
 • status odesłanych prac domowych,
 • powiadomienia wykonanych testów,
 • komunikacja nauczyciel – uczniowie,
 • komunikacja dyrektor – nauczyciele,
 • komunikacja dyrektor – uczniowie.

W ofercie wydawniczej WSiP dotychczas ukazały się e-podręczniki z następujących dziedzin:

 • język polski – doskonale opracowane treści sprawiają, że zdobywanie wiedzy o literaturze i kulturze staje się fascynującą przygodą. Zadania oparte na rysunkach ułatwiają zrozumienie zasad języka ojczystego i uczą poprawnej polszczyzny;
 • matematyka – matematyczne gry i zabawy przemawiają do zainteresowań ucznia, pozwalają utrzymać koncentrację na długi czas; przystępna forma sprzyja ćwiczeniu umiejętności matematycznych;
 • plastyka – zapoznanie się z rozmaitymi technikami plastycznymi pomaga zaktywizować ucznia i rozwinąć jego twórcze zdolności;
 • muzyka – teksty piosenek wraz z nutami otwierają przed uczniem możliwość eksperymentowania z muzyką; mogą również stanowić podstawę do tworzenia własnych układów choreograficznych i rozwoju zdolności tanecznych;
 • historia i społeczeństwo – nowoczesne metody nauczania, oparte na fascynujących ilustracjach 3D, a także rekonstrukcjach cyfrowych znanych postaci historycznych zachęcają do samodzielnego badania przeszłości;
 • przyroda – niezwykły świat przyrody, poznawany na zasadzie własnych obserwacji, zachęca do poznawania mechanizmów biologicznych i chemicznych;
 • informatyka – oparta o nowoczesne materiały, ułatwiające obsługę programów i tworzenia własnych projektów komputerowych.

Kompleksowo opracowane e-podręczniki WSiP stanowią nieocenione źródło wiedzy o otaczającym świecie, wprowadzając ucznia w inspirującą przestrzeń własnych odkryć i pasjonującej twórczości.

Czytaj też  Wychowanie dziecka

Zobacz też