Sztuczki

Niezwykłe uderzenie
Odetnijcie od arkusza papieru dwa paski po 50 cm długości i 2 cm szerokości każdy i sklejcie z nich dwa pierścienie. Następnie poproście dwie osoby spośród widzów do pomocy i dajcie każdej z nich nóż.
Papierowe pierścienie zawieście na ostrzach noży. Następnie weźcie długi, cienki kijek, włóżcie jego końce do pierścieni i zapytajcie widzów, czy pierścienie się rozerwą, gdy się mocno uderzy w kijek, który na nich leży. Zwykle na to pytanie widzowie dają odpowiedź twierdzącą.
Weźcie gruby kij i mocno uderzcie w środek kijka leżącego na pierścieniach; zajdzie coś nieoczekiwanego: pierścienie pozostaną całe, kijek zaś złamie się na pół.
Siła uderzenia nie od razu przechodzi od środka pałeczki na końce. Zanim ta siła dojdzie do pierścieni, kijek łamie się i dlatego pierścienie pozostają całe.
sztuczka niezwykłe uderzenie

Dziwne pierścienie
Odetnij z całej szerokości gazety trzy paski po 4 cm szerokości. Końce każdego paska oznacz obustronnie cyframi jak na rysunku.
sztuczka pierścienie - przygotowanie
Sklejając końce pierwszego paska, zrób pierścień jak na rysunku A. Cyfrę 3 trzeba przy tym nałożyć na cyfrę 1, a 2 – na 4. Z kolei weź drugi pasek i, odwróć jeden jego koniec i sklej pasek tak, aby cyfry ułożyły się jak na rys. B. Sklejając trzeci pierścień, jeden z końców paska należy odwrócić 2 razy dookoła osi tak, aby cyfry ułożyły się jak na rys. C.
Co się stanie, jeżeli pierścienie rozetniesz wzdłuż linii środkowej? (Linia punktowana na rys. D).
Po przecięciu pierwszego pierścienia wzdłuż linii utworzą się dwa oddzielne pierścienie.
Po przecięciu drugiego pierścienia ujrzysz jeden, lecz dwa razy większy niż ten, który trzymałeś przed chwilą w ręku (rys. E).
Przecinając trzeci pierścień uzyskasz dwa pierścienie, lecz są one do tego złączone ze sobą jak ogniwa w łańcuchu (rys. F).
sztuczka pierścienie - wykonanie

Przeczytaj również:
Zabawy dla dzieci

© Rodzice.net | Linki | Kontakt | rss kropka czerwona