Kto jest najsilniejszy?

Był sobie pewien chłopiec. Razu pewnego wyszedł na dwór poślizgać się po lodzie.

Nagle bawiąc się na ślizgawce upadł na wznak.
- Cóż w tobie, lodzie, za siła, żeś mnie na wznak powalił? Zwraca się chłopiec do lodu.
- Widać jestem silny, skoro cię na wznak powaliłem! - odpowiada lód.
- Jesteś bardzo silny, ale niech tylko słońce dobrze przygrzeje, a wnet roztajesz! - mów chłopiec.
- Widać słońce jest silniejsze! - odpowiada lód.

Chłopiec pyta więc słońca:
- Na czym polega twoja siła?
- Widać jestem silne, skoro lód roztapiam! - odpowiada słońce.
- Jeśliś takie silne, to czemu byle rąbek chmury może cię zasłonić? - pyta znów chłopiec.
- Widać chmura jest silniejsza! - odparło słońce.

Chłopiec zwraca się do chmury:
- Chmuro, czy naprawdę jesteś silniejsza od słońca?
- Widać rzeczywiście mam siłę, skoro słońce zasłaniam! - mówi chmura.
- Jeśliś taka silna, to czemu lada podmuch wiatru rozwiewa cię w różne strony? - pyta chłopiec.
- Widać wiatr jest silniejszy! - odpowiedziała chmura.

Chłopiec pyta więc wiatru:
- Wietrze, czy jesteś silniejszy od chmury?
Wiatr odpowiada:
- Widocznie jestem silniejszy, skoro chmury rozpędzam w różne strony!
- Jeśliś taki silny, to czemu nie możesz z miejsca gór przesuwać? - zapytał chłopiec.
- Widać góry silniejsze ode mnie! - odpowiedział wiatr.

Chłopiec mówi:
- Góry, skoroście takie silne, to dlaczego pozwalacie drzewom rosnąć na waszych wierzchołkach?
- Widać drzewo jest silniejsze! - odparły góry.

Chłopiec zwraca się drzewa:
- O drzewo, jeśliś takie silne, to czemu padasz, gdy człowiek cię ścina?
- Widać człowiek jest silniejszy! - odpowiada drzewo.

Chłopiec zwraca się do człowieka:
- Człowieku, czy jesteś silniejszy od drzewa?
- Widać jestem silniejszy, skoro powalam drzewa rosnące na szczycie góry! - rzecze człowiek.

Tak oto człowiek, o którym jest mowa w końcu bajki, okazał się najsilniejszy.

U nas znajdziesz też inne bajki dla dzieci do czytania.

© Rodzice.net | Linki | Kontakt | rss kropka czerwona